Зміст журналу :   т.10 4 2008 г.

Обмін досвідом
АРОМАЗИН: КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРМОНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Автори:Балашова О.И. Звонарева Н.Г. Литвин И.В. Потоцкий Ю.Д. ... т.10 4 2008 г. 496
Оригінальні дослідження
РІВЕНЬ ЕКСПРЕСІЇ ТА ФОСФОРИЛЮВАННЯ PKD1/2 У КЛІТИНАХ АДЕНОКАРЦИНОМ ШЛУНКА РІЗНОГО СТУПЕНЯ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ
Автори:Шабельник М.Ю. Тарасова Т.А. Меренцев С.В. Сидоренко С.П. т.10 4 2008 г. 67
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА
Автори:Джураев М.Д. Эгамбердиев Д.М. Мирзараимова С.С. Худойбердиева М.Ш. т.10 4 2008 г. 3
ИНТЕРФЕРОН СНИЖАЕТ РИСК ПРОГРЕССИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПОВТОРНО ОПЕРИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Автори:Жильчук В.Е. Воронцова А.Л. Лисняк И.А. Кудрявец Ю.И. ... т.10 4 2008 г. 322
Профілактика інфекційно-запальних ускладнень постцитостатичної мієлосупресії у хворих на гостру лейкемію
Автори:Третяк Н.М. Басова О.В. Рибальська А.П. Горяінова Н.В. ... т.10 4 2008 г. 169
Огляд
Лекції
Корпоративна інформація
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ МАСТОПАТИИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ
Автори:Седаков И.Е. Александров А.И. Денисенко Я.В. Ищенко Р.В. т.10 4 2008 г. 6205
Молекулярна медицина і нанотехнології в онкології
Колонка головного редактора
Історія онкології
К 70-ЛЕТИЮ I СЪЕЗДА ОНКОЛОГОВ УКРАИНЫ
Автори:Глузман Д.Ф. Чехун В.Ф. т.10 4 2008 г. 29