Про видання

«ОНКОЛОГІЯ»
ISSN 1562-1774 (Print), ISSN 2663-7928 (Online)
Тип видання: науково-практичний журнал
Видається з 1999 року
Періодичність: 4 рази на рік

Оформити передплату за безготівковим розрахунком можна у видавництві “Моріон”.

Тел./факс: 0 (44) 585-97-10 (вн. 286, 289, 290)

Або надіславши листа за e-mail: oksana@morion.ua.

Ціни на підписку в 2021 році, грн

3 міс
6 міс
9 міс
12 міс
Окологія58,00108,00162,00211,00

Співзасновники: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького НАН України, ТОВ «Моріон»
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24845-14785ПР від 07.05.2021 р.
Видавник: ТОВ «Моріон» (Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5490 від 22.08.2017 р.)
Статус видання: вітчизняне
Мови видання: українська, англійська
Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна
Тематична спрямованість: публікація оригінальних і оглядових робіт з теоретичної і клінічної онкології
Входить до Переліку наукових спеціалізованих видань України, затвердженого наказом МОН України від 16.05.2016 р. № 515 (додаток 12), у галузі медичних і біологічних наук
Категорії читачів: лікарі-онкологи, науковці, лікарі інших хірургічних спеціальностей
Журнал індексується в Реферативній базі даних «Україніка наукова», розміщений на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського НАН України, Google Scholar

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
В.Ф. Чехун ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Д.Ф. Глузман д.м.н., проф., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
З.Д. Савцова д.м.н., проф., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
А.П. Бурлака, д.б.н., с.н.с., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
І.Й. Галайчук, д.м.н., проф., Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, Україна
Р. Гвамічава, д.м.н., проф., Універсальний медичний центр (ОНЦ Грузії), Тбілісі, Грузія
А.Г. Дєдков, д.м.н., с.н.с., Національний інститут раку, Київ, Україна
І.М. Дикан, д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України, ДУ «Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України», Київ, Україна
Ю.В. Думанський, д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
С.П. Залєток, д.б.н., с.н.с., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
О.О. Колесник, д.м.н., с.н.с., Національний інститут раку, Київ, Україна
М.В. Красносельський, д.м.н., проф., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор`єва НАМН України», Харків, Україна
І.А. Крячок, д.м.н., проф., Національний інститут раку, Київ, Україна
Н.Ю. Лук’янова, д.б.н., ст. дослідник, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
В.Д. Розуменко, д.м.н., проф., ДУ «Інститут нейрохірургїі ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна
А.М. Романенко, д.м.н., проф., чл.-кор. НАН України, акад. НАМН України, ДУ «Інститут урології НАМН України», Київ, Україна
В.В. Сарнацька, д.б.н., с.н.с., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
М. Софроні, доктор хабілітат мед. наук, проф., акад., Державний медичний університет ім. Н. Тестеміцану, Кишинів, Молдова
Н.І. Федосова, к.б.н., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
Т.Г. Фецич, д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів, Україна
В.Є. Чешук, д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна
М.Ю. Юрченко, к.б.н., Норвезький університет науки і технологій, Норвегія
Е. Януліоніс, д.м.н., Національний інститут раку, Вільнюс, Латвія

РЕДАКЦІЙНА РАДА
Н.М. Бережна, д.м.н., проф., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
Б.Т. Білинський, д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів, Україна
О.С. Дудниченко, д.м.н., проф., Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, Україна
Л.М. Захарцева, д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна
С.І. Кіркілевський, д.м.н., проф., Національний інститут раку, Київ, Україна
Г.І. Климнюк, к.м.н., Національний інститут раку, Київ, Україна
О.М. Клюсов, Київський міський клінічний онкологічний центр, Київ, Україна
О.О. Ковальов, д.м.н., проф., ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Запоріжжя, Україна
В.Л. Новак, д.м.н., проф., ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України», Львів, Україна
В.В. Парамонов, КНП «Черкаський обласний онкологічний Диспансер», Черкаси, Україна
В.В. Проценко, д.м.н., проф., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Київ, Україна
В.С. Процик, д.м.н., проф., Національний інститут раку, Київ, Україна
В.І. Старіков, д.м.н., проф., Харківський національний медичний університет, Харків, Україна
О.Г. Суконко, д.м.н., проф., ДУ «Республіканський науково-практичний центр онкології і медичної радіології ім. М.М. Олександрова», Мінськ, Білорусь
Н.М. Храновська, д.б.н., Національний інститут раку, Київ, Україна
Н.І. Шарикіна, д.м.н., проф., ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН України», Київ, Україна

Адреса редакції
03022, Київ, вул. Васильківська, 45
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Тел.: (044) 259-01-67
Факс: (044) 258-16-56
Електронна пошта: oncology_kiev@ukr.net
Сайт: www.oncology.kiev.ua

Адреса видавництва
02140, Київ, просп. М. Бажана, 10А
Тел./факс: (044) 585-97-10 (багатоканальний)
Поштова адреса: 01001, Київ-1, а/я ≪В≫-82
Електронна пошта: public@morion.kiev.ua
Сайт: http://www.morion.ua