Про видання

«ОНКОЛОГІЯ»
ISSN 1562-1774 (Print), ISSN 2663-7928 (Online)
Тип видання: науково-практичний журнал
Видається з 1999 року
Періодичність: 4 рази на рік

Оформити передплату за безготівковим розрахунком можна у видавництві “Моріон”.

Тел./факс: 0 (44) 585-97-10 (вн. 286, 289, 290)

Або надіславши листа за e-mail: oksana@morion.ua.

Ціни на підписку в 2021 році, грн

3 міс
6 міс
9 міс
12 міс
Окологія58,00108,00162,00211,00

Співзасновники: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького НАН України, ТОВ «Моріон»
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24845-14785ПР від 07.05.2021 р.
Видавник: ТОВ «Моріон» (Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5490 від 22.08.2017 р.)
Статус видання: вітчизняне
Мови видання: українська, англійська
Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна
Тематична спрямованість: публікація оригінальних і оглядових робіт з теоретичної і клінічної онкології
Входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 07.04.2022 р. № 320 (додаток 2), у галузі медичних і біологічних наук (спеціальності 091, 222, 224).
Категорії читачів
: лікарі-онкологи, науковці, лікарі інших хірургічних спеціальностей
Журнал представлений на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського НАН України, УРЖ «Джерело», Google Scholar, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Scientific Indexing Services (SIS)
Журнал до 2021 року публікувався під назвою «Онкология»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
В.Ф. Чехун, д.м.н., проф., академік НАН України, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 7003728286
E-mail: chekhun@onconet.kiev.ua

ЗАМІСНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Л.Г. Бучинська, д.б.н., проф., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6505691699
E-mail: laboncogen@gmail.com

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Н.І. Федосова, к.б.н., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 7003305123
E-mail: oncology_kiev@ukr.net

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
А.П. Бурлака, д.б.н., с.н.с., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6505986268
E-mail: apburlaka@gmail.com
І.М. Воєйкова, к.б.н., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6506488141
E-mail: nauka@onconet.kiev.ua
І.Й. Галайчук, д.м.н., проф., Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, Україна
ScopusID: 6506488141
E-mail: halaychuk@gmail.com
І.І. Ганусевич, д.б.н., с.н.с., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6507222892
E-mail: iganus2000@yahoo.com
Р. Гвамічава, д.м.н., проф., Універсальний медичний центр (ОНЦ Грузії), Тбілісі, Грузія
ScopusID: 57204990654
E-mail: doctorrema@yahoo.com
І.М. Дикан, д.м.н., проф., чл.-корр. НАМН України, ДУ “Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України”, Київ, Україна
ScopusID: 6602801544
E-mail: irinadykan@gmail.com
Ю.В. Думанський, д.м.н., проф., чл.-корр. НАМН України, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 56009476100
E-mail: oncologdopc@gmail.com
Т.В. Задворний, к.б.н., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 57192711807
E-mail: tito132007@ukr.net
С.П. Залєток, д.б.н., с.н.с., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6603449712
E-mail: sophiazaletok@ukr.net
М.В. Красносельський, д.м.н., проф., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор`єва НАМН України», Харків, Україна
ScopusID: 56695150000
E-mail: medrad20@ukr.net
І.А. Крячок, д.м.н., проф., Національний інститут раку, Київ, Україна
ScopusID: 23492358700
E-mail: irina.kryachok@unci.org.ua
Н.Ю. Лук`янова , д.б.н., ст. дослідник, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 9242224900
E-mail: nataluk10@gmail.com
В.Д. Розуменко, д.м.н., проф., ДУ «Інститут нейрохірургїі ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна
ScopusID: 6603578906
E-mail: rozumenko.neuro@gmail.com
А.М. Романенко, д.м.н., проф., чл.-корр.НАН України, акад. НАМН України, ГУ «Інститут урології НАМН України», Київ, Україна
ScopusID: 7101780579
E-mail: romanenkoa5@hotmail.com
В.В. Сарнацька, д.б.н., с.н.с., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6602867264
E-mail: vsnikavera@gmail.com
М. Софроні, доктор хабілітат мед. наук, проф., акад., Державний Медичний Університет ім. Н. Тестеміцану, Кишинів, Молдова
ScopusID: 6504534542
E-mail: sofronimircea1956@yandex.ru
Старенький В.П., д.м.н., проф., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор`єва НАМН України», Харків, Україна
ScopusID: 57191862194
E-mail: starenkiy.victor@gmail.com
В.Є. Чешук, д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна
ScopusID: 6506539758
E-mail: v.cheshuk@gmail.com
М.Ю. Юрченко, к.б.н., Норвезький університет науки і технологій, Норвегія
ScopusID: 24337024700
E-mail: mariia.yurchenko@ntnu.no
Е. Януліоніс, д.м.н., Національний інститут раку, Вільнюс, Латвія
ScopusID: 8400998700
E-mail: ejanulionis91@gmail.com

РЕДАКЦІЙНА РАДА
Н.М. Бережна, д.м.н., проф., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
Б.Т. Білинський, д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів, Україна
А.Г. Дєдков, д.м.н., с.н.с., Національний інститут раку, Київ, Україна
О.С. Дудниченко, д.м.н., проф., Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, Україна
Л.М. Захарцева, д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна
С.І. Кіркілевський, д.м.н., проф., Національний інститут раку, Київ, Україна
Г.І. Климнюк, к.м.н., Національний інститут раку, Київ, Україна
О.М. Клюсов, Київський міський клінічний онкологічний центр, Київ, Україна
О.О. Ковальов, д.м.н., проф., ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Запоріжжя, Україна
О.О. Колесник, д.м.н., с.н.с., Національний інститут раку, Київ, Україна
В.Л. Новак, д.м.н., проф., ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України», Львів, Україна
В.В. Парамонов, КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер», Черкаси, Україна
В.В. Проценко, д.м.н., проф., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Київ, Україна
В.С. Процик, д.м.н., проф., Національний інститут раку, Київ, Україна
З.Д. Савцова, д.м.н., проф., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
В.І. Старіков, д.м.н., проф., Харківський Національний медичний університет, Харків, Україна
Н.М. Храновська, д.б.н., Національний інститут раку, Київ, Україна
Н.І. Шарикіна, д.м.н., проф., ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН України», Київ, Україна

Адреса редакції
03022, Київ, вул. Васильківська, 45
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Тел.: (044) 259-01-67
Факс: (044) 258-16-56
Електронна пошта: oncology_kiev@ukr.net
Сайт: www.oncology.kiev.ua

Адреса видавництва
02140, Київ, просп. М. Бажана, 10А
Тел./факс: (044) 585-97-10 (багатоканальний)
Поштова адреса: 01001, Київ-1, а/я ≪В≫-82
Електронна пошта: public@morion.kiev.ua
Сайт: http://www.morion.ua