МІКРОБІОМ ТА АКТИВНІ ФОРМИ КИСНЮ – СИНЕРГЕТИЧНІ ФАКТОРИ ПУХЛИННОЇ ПРОГРЕСІЇ


Ю.В. Швець1, 2, Н.О. Бездєнєжних1, О.О. Лихова1, В.Ф. Чехун1

1Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України,

2ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2023.04.237

Мікрооточення пухлини — унікальний склад клітинних і розчинних факторів, що асоційовані із розвитком пухлинного процесу. Серед цих факторівстромальні та ендотеліальні клітини, клітини імунної системи, компоненти позаклітинного матриксу та цитокіни. Нещодавно до компонентів пухлинного мікрооточення було віднесено і мікробіом, що є однією із ключових складових для підтримки гомеостазу будь-яких органів і тканин організму людини. Клітинні елементи мікрооточення є взаємопов`язані та взаємозалежні. Такий вплив реалізується із залученням розчинних факторів, серед яких роль «дволикого Януса» відіграють активні форми кисню (АФК). В огляді наведено дані щодо значення АФК для активності клітин імунної системи та мікробіому. Розглянуто механізми впливу мікробіому за участі АФК на пухлинний процес.

Ключові слова: мікробіом, активні форми кисню (АФК), рак, пухлинне мікрооточення (ПМО).

 


Без коментарів » Додати коментар