Зміст журналу :   т.11 4 2009 г.

Оригінальні дослідження
ЕКСПРЕСIЯ ФНП, ТФР-Β ТА Р53 У КЛІТИНАХ КЛІНІЧНО ЧУТЛИВОГО ТА РЕЗИСТЕНТНОГО ДО ДІЇ ЦИСПЛАТИНУ РАКУ ЯЄЧНИКА
Автори:Володько Н.А. Ломницька М.І. Черних Ю.Б. Барилка В.А. т.11 4 2009 г. Немає переглядів
ВЫБОР ЛЕЧЕБНЫХ ПОДХОДОВ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ГРУДНОЙ СТЕНКИ
Автори:Захарычев В.Д. Ганул А.В. Ганул В.Л. Борисюк Б.О. т.11 4 2009 г. 3
ОСОБЕННОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА
Автори:Витовский Р.М. Исаенко В.В. Кривенький А.В. Яковенко И.Г. ... т.11 4 2009 г. 6
АЛГОРИТМ И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Автори:Антипова С.В. Калинин Е.В. Шляхтин В.В. т.11 4 2009 г. 9
Історія онкології
Колонка головного редактора
ВОСПАЛЕНИЕ И РАК
Автори:Чехун В. т.11 4 2009 г. 6
Коротке повідомлення
Корпоративна інформація
Лекції
Погляд на проблему
О ПРЕДРАКОВОЙ ПАТОЛОГИИ, ПРЕИНВАЗИВНОМ И РАННЕМ РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ
Автори:Бугайцов С.Г. Тюева Н.В. Щербина А.Б. т.11 4 2009 г. 2
ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІНВАЗИВНИЙ РАК ШИЙКИ МАТКИ
Автори:Свінціцький В.С. Воробйова Л.І. Неспрядько С.В. Гончарук І.В. ... т.11 4 2009 г. 149