Рубрика :   Оригінальні дослідження

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
Автори:Антипова С.В. Калинин Е.В. Мирошниченко П.В. Сагарадзе С.А. ... т.12 4 2010 г. 35
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ РЕЦИДИВОВ ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Автори:Щепотин И.Б. Зотов А.С. Зайчук В.В. Захарцева Л.М. ... т.12 4 2010 г. 1067
КЛІНІЧНА, МОРФОЛОГІЧНА ТА ІМУНОФЕНОТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІМФОБЛАСТНОЇ ЛІМФОМИ У ДІТЕЙ
Автори:Логінський В.Є. Козлова О.І. Поліщук Р.С. Лебедь Г.Б. ... т.12 4 2010 г. 189
ЕКСПРЕСІЯ СИМПОРТЕРА НАТРІЮ/ЙОДУ (NIS) В ПАПІЛЯРНИХ КАРЦИНОМАХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
Автори:Воскобойник Л.Г. Богданова Т.І. Ромей К. Елізей Р. ... т.12 4 2010 г. 111
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УТОЧНЕНИИ ГИСТОГЕНЕЗА РАКА ЛЕГКОГО
Автори:Болгова Л.С. Туганова Т.Н. Алексеенко О.И. Погребной П.В. ... т.12 4 2010 г. 234
ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ У СІМ’ЯХ ПРОБАНДІВ ІЗ НЕСПЕЦИФІЧНИМ ВИРАЗКОВИМ КОЛІТОМ І ХВОРОБОЮ КРОНА
Автори:Лозинська М.Р. Лозинський Ю.С. Осадчук З.В. Прецель О.О. ... т.12 4 2010 г. 542