Рубрика :   Оригінальні дослідження

СУБТОТАЛЬНА РЕЗЕКЦІЯ КІСТОК ДО ЗОНИ МЕТАЕПІФІЗА У ДІТЕЙ ЗІ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ
Автори:Кобись В.Л. Фідельський В.В. Бовкун В.М. Безверхий С.М. ... т.18 3 2016 г. 10
ДВАЖДЫ ПОЗИТИВНЫЕ Т-ЛИМФОЦИТЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ
Автори:Фильчаков Ф.В. Кукушкина С.Н. Лён А.Д. Шумилина Е.С. ... т.18 2 2016 г. 19
ЖЕЛАТИНАЗИ ТРОМБОЦИТІВ, ЇХ РОЛЬ У МЕТАСТАЗУВАННІ ТА ПРОГНОЗІ ПЕРЕБІГУ РАКУ ШЛУНКА
Автори:Ганусевич І.І. Мамонтова Л.А. Ковельська А.В. Гуменюк Л.Д. ... т.18 2 2016 г. 15
ВОЛЮМЕТРІЯ ПРИ РОЗШИРЕНИХ РЕЗЕКЦІЯХ ПЕЧІНКИ
Автори:Колеснік О.О. Головко Т.С. Ганіч О.В. Палій М.І. т.18 2 2016 г. 24
МЕТОД ДРЕНУВАННЯ РАН ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНИХ МОДЕЛЮЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Автори:Сидорчук О.І. Мотузюк І.М. Зайчук В.В. Лобанова О.Є. ... т.18 1 2016 г. 24