ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ NF-кB та ODC У ПУХЛИНАХ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНИМ МОЛЕКУЛЯРНИМ ПРОФІЛЕМ

Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І.Без коментарів » Додати коментар