Рубрика :   Огляд

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЧАСТИНОК НАНОДІАПАЗОНУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ РОЗМІРУ
Автори:Кундієв Ю.І. Демецька О.В. Кучерук Т.К. Мовчан В.О. ... т.10 2 2008 г. 58
ФОТОАКТИВНІ КОН’ЮГАТИ ДЛЯ СПРЯМОВАНОЇ ПРОТИПУХЛИННОЇ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ
Автори:Мамчур А.А. Лісняк І.О. Новиченко Н.Л. т.10 2 2008 г. 117
МІКРОГЕТЕРОГЕННІСТЬ ГЛІКОКОН’ЮГАТІВ ТА ЗЛОЯКІСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛІТИН
Автори:Шевцова А.І. Бразалук О.З. Письменецька І.Ю. Стєклєньова Н.І. ... т.9 1 2007 г. 274
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И МЕЛАТОНИН
Автори:Сорочан П.П. Громакова И.А. Прохач Н.Э. т.9 1 2007 г. 122
ПЕРОРАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ
Автори:Черный В.А. Осинский Д.С. Ляшко Т.В. Сенько Л.Н. т.8 4 2006 г. 127
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Автори:Колесник А.П. Паламарчук И.Д. Сидоренко А.М. т.8 1 2006 г. 70