Автор :   Юрченко Н.П.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРОЗНОГО РАКА ЯИЧНИКА С УЧЕТОМ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКА P53 И ЕГО МОДУЛЯТОРОВ
Автори:Несина И.П. Юрченко Н.П. Свинцицкий В.С. Бучинская Л.Г. т.17 4 2015 г. 8
ЕКСПРЕСІЯ P53, VEGF ТА CD34 У ПУХЛИННІЙ ТКАНИНІ ТА ВИЖИВАНІСТЬ ХВОРИХ НА СЕРОЗНИЙ РАК ЯЄЧНИКА
Автори:Бучинська Л.Г. Грінкевич В.М. Юрченко Н.П. Воробйова Л.І. т.11 2 2009 г. 63
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ МІКРОСУДИН У СЕРОЗНИХ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЯЄЧНИКА
Автори:Несіна І.П. Романенко О.В. Грінкевич В.М. Юрченко Н.П. ... т.10 2 2008 г. 175
12