Автор :   Потебня Г.П.

БИОТЕРАПИЯ РАКА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Автори:Потебня Г.П. Лисовенко Г.С. т.12 3 2010 г. 495
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПУХЛИННОЇ ВАКЦИНИ ПРОБІОТИЧНИМ ПРЕПАРАТОМ СУБАЛІН
Автори:Потебня Г.П. Воєйкова І.М. Черемшенко Н.Л. Лісовенко Г.С. ... т.10 2 2008 г. 122
ПРОТИПУХЛИННА АУТОВАКЦИНА У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА НИРКОВО-КЛІТИННИЙ РАК
Автори:Терзійський М.В. Клименко І.О. Григоренко В.М. Потебня Г.П. т.8 4 2006 г. 603