Установа :   Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

ФОТОДИНАМІЧНА ТЕРАПІЯ В ОНКОЛОГІЇ
Автори:Завадська Т.С. Бойко І.І. Бойко А.Г. 2021-07-22 28
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ БІОІНФОРМАТИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ КЛІТИННИХ СИГНАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Автори:Ковалевська Л.М. Матвєєва А.С. Кашуба О.В. т.22 3-4 2020 г. 143
РАК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ
Автори:Чехун В.Ф. т.8 1 2006 г. 241