ВПЛИВ ІМУНІЗАЦІЇ КСЕНОГЕННИМИ ЕМБРІОНАЛЬНИМИ ПРОТЕЇНАМИ НА АКТИВНІСТЬ ЛІМФОЦИТІВ У МИШЕЙ З КАРЦИНОМОЮ ЛЕГЕНІ ЛЬЮЇС

Симчич Т.В., Федосова Н.І., Караман О.М., Воєйкова І.М., Діденко Г.В.

Нині вже розроблено різні типи протипухлинних вакцин, та дослідження в цьому напрямку тривають. У нашому дослідженні в якості джерела антигенів для конструювання потенційної ксеногенної вакцини було використано ембріональні протеїни курки (ЕПК). Мета: дослідити вплив ЕПК на активність лімфоцитів у мишей з карциномою легені Льюїс. Об’єкт і методи: мишам-самцям лінії C57Bl на 1-шу, 8-му та 15-ту доби після перещеплення клітин карциноми легені Льюїс (КЛЛ) вводили ЕПК. Імунну відповідь оцінювали на 7-му, 14-ту, 21-шу та 28-му доби після перещеплення пухлини. Цитотоксичну активність натуральних кілерних клітин (НКК), цитотоксичних Т-лімфоцитів та антитіло-залежну клітинну цитотоксичність лімфоцитів досліджували в МТТ-тесті; рівень інтерферону -γ, інтерлейкіну (ІЛ)-4 та ІЛ-10 в сироватці крові визначали за допомогою імуноферментного аналізу; проліферацію лімфоцитів вивчали за допомогою реакції бласт-трансформації in vitro. Результати: введення ЕПК мишам з КЛЛ сприяло підвищенню цитотоксичної активності НКК, цитотоксичних Т-лімфоцитів та антитіло-залежної клітинної цитотоксичності, а також посилювало бласт-трансформацію лімфоцитів у відповідь на антигени КЛЛ. Наші результати вказують, що введення ЕПК мало активуючий вплив на лімфоцити, що засвідчує здатність ЕПК викликати протипухлинну імунну відповідь. Було показано, що ЕПК є потенційним джерелом антигенів, які можуть бути використані під час розробки ксеногенних протипухлинних вакцин. Висновок: імунізація ЕПК мала позитивний вплив на активність лімфоцитів у мишей з КЛЛ, викликаючи як специфічну, так і вроджену протипухлинну імунну відповідь. Провідну роль у процесах активації, які були індуковані введенням ЕПК, можуть відігравати НКК.Без коментарів » Додати коментар