ЕФЕКТИВНІСТЬ КСЕНОГЕННОЇ ПРОТИПУХЛИННОЇ ВАКЦИНИ IN VIVO

Діденко Г.В., Круць О.О., Базась В.Н., Чехун В.Ф.

Засоби імунотерапії, включаючи протипухлинні вакцини, можуть підвищувати результати лікування хворих на рак. В інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України проводяться дослідження ефективності нової протипухлинної вакцини на основі екстрактів ембріональних ксеногенних білків у поєднанні з ад’ювантами мікробного походження. Мета: вивчення протипухлинної ефективності та деяких імунологічних ефектів нової ксеногенної протипухлинної вакцини (КПВ) у мишей з карциномою легені Льюїс або карциномою Ерліха. Об’єкт і методи: дослідження проводили на мишах ліній Balb/c та C57Bl, яким відповідно були перещеплені клітини карциноми Ерліха (КЕ) або карциноми легені Льюїс (КЛЛ). Імунізацію за допомогою КПВ проводили безпосередньо після трансплантації пухлинних клітин (на моделі КЕ та КЛЛ) або після хірургічного видалення первинної пухлини (на моделі КЛЛ). Досліджено протипухлинний та антиметастатичний ефекти КПВ. Для визначення цито­токсичної активності лімфоцитів, макрофагів та сироватки крові використовували MTT-тест. Результати: імунізація за допомогою КПВ призводила до уповільнення росту первинних пухлин незалежно від експериментальної моделі, пригнічення метастазування у мишей з КЛЛ та суттєвого подовження тривалості життя мишей з КЕ. На термінальних стадіях пухлинного росту цито­токсична активність лімфоцитів та макрофагів у вакцинованих тварин перевищувала таку у невакцинованих тварин незалежно від експериментальної пухлини. Висновки: розроблена ксеногенна протипухлинна вакцина продемонструвала протипухлинну і антиметастатичну активність та заслуговує на подальші дослідження.Без коментарів » Додати коментар