ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ НА ЯКІСТЬ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ З РОЗВИТКОМ КІСТКОВИХ МЕТАСТАЗІВ


Е.О. Стаховський1, А.В. Тимошенко1, В.Ф. Чехун2

1Національний інститут раку МОЗ України,
2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна 

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2024.01.061

Мета: визначення якості життя, безрецидивної і загальної виживаності хворих на локалізований рак передміхурової залози (РПЗ) з наявним метаболічним синдромом (МС) та розвитком кісткових метастазів (КМ) після проведеної радикальної простатектомії (РПЕ). Об’єкт і методи: проведено ретроспективний аналіз даних 35 пацієнтів з локалізованим РПЗ, у яких після проведення РПЕ розвинулися КМ. Пацієнти з помірним (Grade group 2,3) та високим (Grade group 4,5) ризиком прогресії захворювання розподілені на підгрупи за ознаками наявності та відсутності МС. Проаналізовані показники безрецидивної та загальної виживаності; проведена оцінка якості життя хворих за допомогою опитувальника QLQ-C30. Результати: серед 35 пацієнтів із розвитком КМ у 27 (77,1%) був виявлений МС, у 8 (22,9%) – ознаки МС відсутні. МС виявлений у 25,9% хворих на РПЗ GG 2,3 та 74,1% хворих на РПЗ GG 4,5; відсутність МС відмічали відповідно у 62,5 та 37,5% пацієнтів. Медіана безрецидивної виживаності пацієнтів з РПЗ GG 2,3 та наявним МС була меншою на 13,3% порівняно з показником хворих без МС; у пацієнтів з РПЗ GG 4,5 – на 10,5%. Відмічали також зменшення медіани загальної виживаності пацієнтів з МС порівняно з показником хворих без МС на 6,4 (GG 2,3) та на 23,9% (GG 4,5). Результати оцінки якості життя показали зниження показників загального стану здоров’я пацієнтів протягом періоду від проведення РПЕ до моменту розвитку КМ за умови наявності МС на 27,6%, за відсутності МС – на 5,5%. Найбільше зниження якості життя відзначено за такими показниками: соціальний статус, втома, відсутність апетиту та наявність фінансових труднощів. Висновки: аналіз показників виживаності та оцінка якості життя хворих на РПЗ продемонстрували значимий вплив МС та розвитку КМ на порушення якості життя, зниження безрецидивної та загальної виживаності хворих.

Ключові слова: рак передміхурової залози, метаболічний синдром, кісткові метастази, виживаність, якість життя

 


Без коментарів » Додати коментар