Ключевое слово :   неоад’ювантна хіміотаргетна терапія