Автор :   Іванівська Т.С.

ІМУНОЦИТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОРСИНЧАСТИХ ЛІМФОЦИТІВ ПРИ В-КЛІТИННИХ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
Автори:Скляренко Л.М. Поліщук А.С. Іванівська Т.С. Зінченко В.Н. ... т.21 3 2019 р. 379
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЕЙКЕМІЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ДЛЯ ТАРГЕТНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ГОСТРІ МІЄЛОЇДНІ ЛЕЙКОЗИ
Автори:Глузман Д.Ф. Скляренко Л.М. Іванівська Т.С. Фільченков О.О. ... т.21 3 2019 р. 72
ІМУНОФЕНОТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАСТОЇДНОГО ВАРІАНТА ЛІМФОМИ З КЛІТИН МАНТІЇ
Автори:Скляренко Л.М. Поліщук А.С. Іванівська Т.С. Зінченко В.Н. ... т.21 2 2019 р. 274
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МИКРОМЕТАСТАЗОВ ОПУХОЛЕЙ
Автори:Глузман Д.Ф. Скляренко Л.М. Іванівська Т.С. т.20 4 2018 г. 8
ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОМОНОЦИТАРНОГО ЛЕЙКОЗА
Автори:Фільченков О.О. Глузман Д.Ф. Скляренко Л.М. Іванівська Т.С. ... т.20 4 2018 г. 4
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕТОК КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА В ДИАГНОСТИКЕ В-ЛИНЕЙНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ
Автори:Глузман Д.Ф. Скляренко Л.М. Іванівська Т.С. Украинская Н.И. ... т.17 1 2015 г. 4
О ПРИРОДЕ И НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЛИМФОИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ
Автори:Глузман Д.Ф. Скляренко Л.М. Коваль С.В. Іванівська Т.С. ... т.14 6 2012 г. 31
ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Автори:Глузман Д.Ф. Іванівська Т.С. Украинская Н.И. Надгорная В.А. ... т.13 1 2011 г. 16
12