Установа :   Науковий центр променевої медицини Національної академії медичних наук України, Київ, Україна