ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ТОКСИЧНОСТІ ХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ЛІМФОМУ ХОДЖКІНА ГРУПИ ПРОМІЖНОГО ПРОГНОЗУ ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ GSTP1 І MTHFR

Крячок І.А., Амдієв А.А., Титоренко І.Б., Каднікова Т.В., Алексик О.М., Ульянченко К.О., Новосад О.І., Філоненко К.С., Кущевий Є.В., Пастушенко Я.В., Скрипець Т.В.Без коментарів » Додати коментар