ПОШИРЕНІСТЬ СПАДКОВИХ МУТАЦІЙ СЕРЕД ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАНЕЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ МЕТОДОМ ДНК-СЕКВЕНУВАННЯ (NGS), ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ВИБОРІ ОБСЯГУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ


Є.В. Костюченко1,2, Е.С. Єгорова1

1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
2 ДНП “Національний інститут раку”, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2023.02.108

Генетичне тестування на мутації генів спадкового раку є клінічно важливим при захворюванні на рак молочної залози (РМЗ) з багатьох причин (зокрема, для оцінки ризику пролонгації захворювання та визначення обсягу хірургічного лікування), а також допомагає пацієнту обрати для себе найбільш прийнятний варіант лікування як з точки зору зниження ризиків, так для досягнення найкращого естетичного результату та мінімізації наслідків лікування. Мета: оцінити спектр мутацій ряду генів у хворих на РМЗ, які мали принаймні з один з факторів ризику спадковості захворювання. Об’єкт і методи: у дослідження було включено 160 хворих на РМЗ, які мали принаймні з один з факторів ризику спадковості захворювання відповідно до критеріїв, визначених в рекомендаціях NCCN версії 2.2019. Усі пацієнтки пройшли генетичне тестування методом ДНК-секвенування наступного покоління (NGS) з використанням панелі із 30 генів спадкового раку. Статистичний аналіз отриманих результатів проводили за допомогою програми Excel. Результати: було виявлено 90 мутацій у 72 пацієнток (45,0%). Серед них у 59 (81,9%) випадках виявлено одну мутацію, у 13 (18,1%) — більше однієї мутації. У 45 хворих було виявлено 51 патогенну або ймовірно патогенну мутацію. У 31 хворої було виявлено 39 VUS-мутацій. Показник спадкового РМЗ серед досліджених пацієнток склав 27,5%. Найбільш часто зустрічалися мутації генів: BRCA1 (47,1%), CHEK2 (17,6%), BRCA2 (17,6%), ATM (5,9%), PALB2 (3,9%), BRIP1 (2,0%), інші (5,9%). Найбільш частою мутацією була 5382ins C гена BRCA1. Результати генетичного тестування у найвищій мірі важливими при виборі обсягу хірургічного втручання визнали 64,3% пацієнток, повністю неважливими — 5,1%. Висновки: генетичне тестування є важливим для пацієнток у багатьох аспектах, від вибору обсягу хірургічного лікування до особливостей подальшого спостереження, профілактичних заходів щодо зниження ризику нових новоутворень (первинно-множинного раку), доцільності тестування дітей тощо. Актуальним є продовження вивчення ролі генетичного тестування для пацієнток з РМЗ у різних аспектах, зокрема, у виборі обсягу хірургічного лікування.

 

Посилання

 1. Basu NN, Hodson J, Chatterjee S, et al. The Angelina Jolie eff t: Contralateral risk-reducing mastectomy trends in patients at increased risk of breast Sci Rep 2021; 11 (1): 2847. doi: 10.1038/s41598-021-82654-x.
 2. Sessa C, Balmaña J, Bober SL, et al. Risk reduction and screening of cancer in hereditary breast-ovarian cancer syndromes: ESMO Clinical Practice Ann On- col 2023; 34 (1): 33–47. doi: 10.1016/j.annonc.2022.10. 004.
 3. Motuziuk I, Sydorchuk O, Kostiuchenko Y. Hereditary breast cancer: current state of Oncology 2018; 20 (1): 54–58.
 4. Motuziuk I, Sydorchuk O, Kostiuchenko Y. Hereditary breast cancer: world tendenc USMYJ 2017; 2 (101): 63 (in Ukrainian).
 5. Motuziuk I, Sydorchuk O, Kostiuchenko Y. Genetic factor in breast cancer Oncology 2019; 21 (1): 89–90 (in Ukrainian).
 6. Motuzyuk I, Sydorchuk O, Kostiuchenko Y, et al. Hereditary breast cancer surgical Ukrainian J Radiol Oncol 2020; 28 (1): 25–28. doi: 10.46879/ukroj.1.2020.25-28
 7. Mor P, Brennenstuhl S, Metcalfe KA. Uptake of preimplan- tation genetic diagnosis in female BRCA1 and BRCA2 mutation c J Genet Couns 2018; 27 (6): 1386–94. doi:  10.1007/s10897-018-0264-2.
 8. Kostiuchenko Y. Hereditary breast cancer gene mutations in Ukrainian population: what can we find with PCR method vs DNA sequencing? Orvoskepzes 2019; 1 (1):
 9. NCCN (National Comprehensive Cancer Network). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer, version 2019.
 10. Motuzyuk I, Sydorchuk O, Kostiuchenko Y, et al. Experience of surgical treatment of patients with BRCA1/2-associated hereditary breast Oncology 2019; 21 (1): 44–49.
 11. Motuzyuk I, Sydorchuk O, Kovtun N, Kostiuchenko Y. Pro- phylactic surgeries for hereditary breast cancer mutation carriers: world practices and our experienc Clinical On- cology 2019; 9 (1): 60 (in Ukrainian).
 12. Motuzyuk I, Sydorchuk O, Kovtun N, et al. Surgical treat- ment of hereditary breast cancer Ukrainian J Ra- diol Oncol 2019; 2: 10 (in Ukrainian).
 13. Motuzyuk I, Sydorchuk O, Kovtun N, Kostiuchenko Y. Syn- chronous and metachronous breast cancer in Ukraine. Breast Dis 2017; 37 (2): 83–93. doi: 3233/BD-170285.
 14. Motuzyuk I, Sydorchuk O, Kovtun N, et al. Analysis of trends and factors in breast multiple primary malignant Breast Cancer (Auckl) 2018, 12: 1–9. doi: 10. 1177/1178223418759959.
 15. Breast Cancer Association Consortium; Dorling L, Carvalho S, Allen J, et al. Breast cancer risk genes — association analysis in more than 113,000 N Engl J Med 2021; 384 (5): 428–39. doi: 10.1056/NEJMoa1913948.
 16. Kostiuchenko Y, Iegorova Hereditary cancer genetic testing and breast cancer screening: a cost-eff iveness assessment. Clinical Oncology 2023; 2 (50): 1–4. doi: 10.32471/ clinicaloncology.2663-466X.50-2.30676.
 17. Motuzyuk I, Sydorchuk O, Krakhmalova A, et al. Mammo- graphic data impact on resection volume in breast cancer Promeneva Diahnostyka, Promeneva Terapiia (‘Radiodiagnostics, Radiotherapy’) 2018; (3–4): 29–35 (in Ukrainian).
 18. Motuziuk I, Sydorchuk O, Kovtun N, et al. Мultimodal program “Fast trасk surgery” in the treatment of mammary gland Klinicheskaia khirurgiia 2019, 85 (2): 43–8. doi:  10.26779/2522-1396.2019.02.43,
 19. Motuziuk, Sydorchuk, Y. Kostiuchenko, et al. Fast-track approach for breast reconstructive surgery in patients with breast cancer. Breast Canc Basic Clin Res 2019, 13: 1–7. doi: 10.1177/1178223419876931.
 20. Kovtun N, Motuziuk I, Ganzha R, et al. Forecasting the volume of operations for breast cancer according to the mammographic examination. Radiation diagnostics, Radiation Therapy 2019; 3: 24–32. doi: 37336/2707-0700- 2019-3-2
 21. Motuzyuk I, Sydorchuk O, Poniatovskyi P, et al. Economic expediency of one-stage reconstruction in breast cancer J Radiol Oncol 2019; 27 (3): 176–82.
 22. Kostiuchenko Y, Iegorova Hereditary and sporadic breast cancer surgery assessment. Prospects and innovations of science 2023, 12 (30): 960–9.

Без коментарів » Додати коментар