ВПЛИВ СПЕРМІНУ ТА АМІНОГУАНІДИНУ НА МОРФОФУНКЦІОАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛІТИН РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ ЛІНІЇ LNCaP


Ю.В. Яніш1, М.П. Прилуцький1, О.К. Вороніна2, С.П. Залєток1

1  Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України,

2  Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2023.01.024

Мета: дослідити інгібуючий вплив сперміну (Спн) та модифікуючу дію аміногуанідину (АГ) на структурно-функціональні характеристики клітин раку передміхурової залози (РПЗ) людини лінії LNCaP в залежності від особливостей їх застосування. Об’єкт і методи: дослідження проведені in vitro на клітинах РПЗ людини гормонозалежної лінії LNCaP. Виживаність клітин визначали методом виключення живими кліти­нами вітального барвника трипанового синього у концентрації 0,08%. Концентрація застосованого у дослідженні Спн становила 1,5 і 5,0 мМ, а АГ у комбінації із Спн — 1,5 мМ. Зміни морфології клітин лінії LNCaP оцінювали за допомогою методу світло оптичної мікроскопії на фіксова­ них цитологічних препаратах клітин, вирощених на покривних скельцях, з подальшим забарвленням гематоксиліном та еозином. Результати: встановлено, що Спн в концентрації 1,5 мМ проявляє виражений інгібуючий ефект на ріст клітин РПЗ людини лінії LNCaP, який полягає у зниженні їх виживаності, а при застосуванні цього чинника в концентрації 5,0 мМ — у повній загибелі. Наявність в культуральному серед­овищі АГ (1,5 мМ) сприяє суттєвому відновленню виживаності клітин. Висновки: Спн зі збільшенням його концентрації від 1,5 мМ до 5,0 мМ, імовірно, призводить до вступу клітин LNCaP в апоптоз. У сублетальних концентраціях Спн знижує синтетичну і пригнічує мітотичну актив­ ність клітин LNCaP, у той час як АГ демонструє певну протективну дію щодо вказаних показників.

Ключові слова: спермін, аміногуанідин, лінія клітин LNCaP, мітоз, апоптоз.

 

Посилання

 1. Peng Q, Wong CYP, Cheuk IW-Y, et al. The emerging clinical role of spermine in prostate Int J Mol Sci 2021; 22 (9): 4382. https://doi.org/10.3390/ij 94382.
 2. Andersen MK, Giskeødegård GF, Tessem M-B. Metabolic alterations in tissues and biofluids patients with prostate cancer. Current Opinion in Endocrine and MetabolicResearch 2020; 10: 23–8. doi:10.1016/j.coemr.2020.02.003.
 1. Shukla-Dave A, Castillo-Martin M, Chen M, et al. Ornithine decarboxylase is suffi ient for prostate tumorigenesis via androgen receptor signaling. Amer Journ Path 2016; 186 (12): 3131–45. doi:10.1016/j.ajpath.2016.08.021
 2. Huang W, Eickhoff JC, Mehraein-Ghomi F, et al. Expression of spermidine/spermine N1-acetyl transferase (SSAT) in human prostate tissues is related to prostate cancer progres- sion and Prostate 2015; 75 (11): 1150–9. doi: 10.1002/pros.22996.
 3. Zabala-Letona A, Arruabarrena-Aristorena A, Martín-Mar- tín N, et al. mTORC1-dependent AMD1 regulation sustains polyamine metabolism in prostate cancer. Nature 2017; 547 (7661): 109–13. doi: 11038/nature22964.
 4. Smith R, Litwin M, Lu Y, Zetter Identifi ation of an en- dogenous inhibitor of prostate carcinoma cell growth. Nat Med 1995; 1 (10): 1040–5. doi: 10.1038/nm1095-1040.
 5. Koike , Chao D.T., Zetter B.R. Sensitivity to polyamine — induced growth arrest correlates with antizyme induction in prostate carcinoma cells. Canc Res 1999; 59 (24): 6109–12. PMID: 10626799.
 6. Yanish YuV, Prylutskyi MP, Zaletok Electrokinetic characteristics of human prostate cancer LNCaP cell line. Oncol 2022; 24 (3): 163–8 (in Ukrainian). doi: 10.32471/ oncology.2663-7928.t-24-3-2022-g.10728.
 7. Lakin GF. M: Higher School, 1990. 352 p. (in Russian).
 8. Seo MJ, Lee DM, Kim IY, et al. Gambogic acid triggers vacuolization-associated cell death in cancer cells via dis- ruption of thiol Cell Death Dis 2019; 10 (3): 187. doi:10.1038/s41419-019-1360-4.
 9. Lee WJ, Chien MH, Chow JM, et al. Nonautophagic cy- toplasmic vacuolation death induction in human PC-3M prostate cancer by curcumin through reactive oxygen spe- cies-mediated endoplasmic reticulum Sci Rep 2015; 27 (5): 10420. doi: 10.1038/srep1042.

 

 

 


Без коментарів » Додати коментар