Ключевое слово :   апоптоз

АПОПТОЗ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, ІНДУКОВАНИЙ ОПРОМІНЕННЯМ IN VITRO
Автори:Фільченков О.О. Завелевич М.П. Дьоміна Е.А. Главін О.А. т.21 4 2019 р. 164
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
Автори:Ковалев А.А. Грудинская Т.В. Кузнецова Т.П. Ковалев К.А. т.14 6 2012 г. 72
ФОТОАКТИВНІ КОН’ЮГАТИ ДЛЯ СПРЯМОВАНОЇ ПРОТИПУХЛИННОЇ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ
Автори:Мамчур А.А. Лісняк І.О. Новиченко Н.Л. т.10 2 2008 г. 80
РОЛЬ ЦИТОКІНІВ У ПАТОГЕНЕЗІ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ
Автори:Томашевська Н.Я. Виговська Я.І. т.8 4 2006 г. 296
ПРОГНОСТИЧНІ МОЛЕКУЛЯРНІ МАРКЕРИ У ХВОРИХ НА РАК ЯЄЧНИКА
Автори:Лук’янова Н.Ю. Юрченко О.В. Свінціцький В.С. Чехун В.Ф. т.8 3 2006 г. 1136
12