Ключевое слово :   біотерапія

БИОТЕРАПИЯ РАКА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Автори:Потебня Г.П. Лисовенко Г.С. т.12 3 2010 г. 495
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПЛОСКОКЛІТИННИЙ РАК АНАЛЬНОГО КАНАЛУ
Автори:Іванкова В.С. Лялька І.Ю. Шевченко Г.Н. Удатова Т.В. ... т.10 2 2008 г. 365