Ключевое слово :   анізотропні відхилення на запланований об’єм опромінення