Рубрика :   Обмін досвідом

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
Автори:Попович А.Ю. Ладур А.И. Кондратюк Б.П. Глазков А.В. ... т.12 1 2010 г. 1
КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ДО АНТРАЦИКЛІНОВИХ АНТИБІОТИКІВ
Автори:Півнюк В.М. Тимовська Ю.О. Пономарьова О.В. Олійниченко Г.П. ... т.11 2 2009 г. 6
АРОМАЗИН: КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРМОНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Автори:Балашова О.И. Звонарева Н.Г. Литвин И.В. Потоцкий Ю.Д. ... т.10 4 2008 г. 2
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПЛОСКОКЛІТИННИЙ РАК АНАЛЬНОГО КАНАЛУ
Автори:Іванкова В.С. Лялька І.Ю. Шевченко Г.Н. Удатова Т.В. ... т.10 2 2008 г. 5