Автор :   Ганіч О.В.

ВОЛЮМЕТРІЯ ПРИ РОЗШИРЕНИХ РЕЗЕКЦІЯХ ПЕЧІНКИ
Автори:Колеснік О.О. Головко Т.С. Ганіч О.В. Палій М.І. т.18 2 2016 г. 6