Зміст журналу :   т.20 1 2018 г.

Обмін досвідом
ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПСЕВДОМИКСОМЫ
Автори:Мариненко С.В. Болгова Л.С. Ярощук Т.М. т.20 1 2018 г. 11
НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ ПОРАЖЕНИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛЬЮ
Автори:Витовский Р.М. Исаенко В.В. Онищенко В.Ф. Пищурин А.А. ... т.20 1 2018 г. 5
Офіційна інформація
Оригінальні дослідження
Огляд
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ПРИ ОСТРЫХ МИЕЛОИДНЫХ ЛЕЙКОЗАХ
Автори:Глузман Д.Ф. Скляренко Л.М. Іванівська Т.С. Коваль С.В. ... т.20 1 2018 г. 15
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКТИНІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
Автори:Караман О.М. Федосова Н.І. Воєйкова І.М. Черемшенко Н.Л. ... т.20 1 2018 г. 20
Лекції
СПАДКОВИЙ РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
Автори:Мотузюк І.М. Сидорчук О.І. Костюченко Є.В. т.20 1 2018 г. 26