Зміст журналу :   т.17 4 2015 г.

УКАЗАТЕЛЬ 17 ТОМА (2015)
Рецензія
СЕМЕЙСТВА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ. БИОЛОГИЯ И ОНКОГЕНЕЗ
Автори:Широбоков В.П. т.17 4 2015 г. 26
Офіційна інформація
Оригінальні дослідження
МУТАЦІЯ 6174DELT В ГЕНІ BRCA2 У РОДИНІ З АГРЕГАЦІЄЮ ПУХЛИННОЇ ПАТОЛОГІЇ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)
Автори:Палійчук А.В. Россоха З.І. Галкін Ф.М. Поліщук Л.З. т.17 4 2015 г. 5
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРОЗНОГО РАКА ЯИЧНИКА С УЧЕТОМ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКА P53 И ЕГО МОДУЛЯТОРОВ
Автори:Несина И.П. Юрченко Н.П. Свинцицкий В.С. Бучинская Л.Г. т.17 4 2015 г. 8
CОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАЗАМИ В КОСТИ
Автори:Пономарева О.В. Терновой Н.К. Туз Е.В. Пивнюк В.М. ... т.17 4 2015 г. 17
Огляд
Погляд на проблему