НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕТОДИ ДОКЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ РЕГІОНАРНИХ ЛІМФОГЕННИХ МЕТАСТАЗІВ» ТЕРНОПIЛЬ, 23–24 ЖОВТНЯ 2007 Р.

Галайчук І.Й.


23–24 жовтня 2007 р. у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України на базі конгрес-центру «Червона калина» відбулася республіканська конференція

«Методи доклінічної діагностики регіонарних лімфогенних метастазів» (реєстрація в УкрІНТЕІ від 31.10.2006 р., посвідчення № 503). Конференцію організували Тернопільський медичний університет і Тернопільський обласний комунальний клінічний онкологічний диспансер.

У пленарних засіданнях конференції брали участь провідні вчені науково-дослідних інститутів і кафедр онкології медичних університетів, лікарі-онкологи, хірурги, спеціалісти з ультразвукової і комп’ютерної діагностики, патогістологи — всього понад 150 осіб. З вітальним словом від імені ректора ТДМУ чл.-кор. АМН України проф. Л.Я. Ковальчука виступив проректор з лікувальної роботи проф. О.І. Яшан. Актуальність теми конференції і перспективи розвитку онкології в Україні висвітлив у своїй доповіді проф. Ю.Я. Гріневич, заступник директора з наукової

роботи Інституту онкології АМН України (Київ).

На першому пленарному засіданні головували проф. Ю.Я. Гріневич (Київ), проф. Т.Г. Фецич (Львів), проф. І.Й. Галайчук (Тернопіль). Були заслухані доповіді доц. Н.А. Володько (Львів)

«Патогенетичні аспекти лімфогенного метастазування злоякісних пухлин», проф. Л.І. Воробйової (Київ)

«Лімфогенне метастазування пухлин жіночих статевих органів», проф. О.І. Солодянникової (Київ)

«Радіонуклідний спосіб дослідження стану сторожових лімфатичних вузлів у хворих на рак молочної залози», проф. В.Є. Чешука (Київ) «Доцільність проведення біопсії пограничних лімфатичних вузлів для прогнозування метастатичного ураження аксилярного колектора у хворих на ранній рак грудної залози», канд. мед. наук Н.Ю. Лук’янової (Київ) «Прогностичні молекулярні маркери раку молочної залози і раку яєчника», проф. І.Й. Галайчука (Тернопіль) «Методи діагностики і лікування лімфогенних метастазів у хворих на меланому шкіри», проф. Н.М. Коваль (Івано-Франківськ) «Патогенетична класифікація лімфаденопатій».

Друге пленарне засідання проводи – ли проф. В.Р. Савран (Львів) і проф. В.І. Дрижак (Тернопіль). Були заслухані такі доповіді: доц. І.Д. Костишин (Івано-Франківськ) «Комбіноване лікування

хворих на рак гортані Т2-4N0-2M0», проф. Т.Г. Фецич (Львів) «Регіонарні лімфатичні метастази у хворих на рак шлунку і особливості хірургічної тактики», проф. О.О. Ковальов (Запоріжжя) «Сучасні вимоги до визначення клінічної стадії і диференційований підхід до лікування локалізованого і поширеного раку прямої та ободовоїкишки», канд. мед. наук Д.Б. Кривокульський (Тернопіль) «Клініко-морфологічні фактори метастазування раку шийки матки», М.П. Безносенко (Київ)

«Особливості рецидивування початкових форм раку ендометрію», М.М. Кукушкіна (Київ) «Ад’ювантні методи лікування хворих з регіонарними лімфогенними метастазами меланоми шкіри», Ю.В. Чишкевич (Рівне) «Ендолімфатична хіміотерапія у хворих на рак прямої кишки», М.Р. Бондар (Львів) «Особливості радіонуклідної діагностики в онкохворих». З узагальненням першого дня наукової роботи конференції виступив проф. В.Р. Савран (Львів).

Третє пленарне засідання відбулося під головуванням проф. О.І. Солодянникової (Київ), проф. В.Р. Саврана (Львів), проф. І.Й. Галайчука (Тернопіль). Були представлені доповіді:проф.І.В. Жулкевич(Тернопіль)

«Оцінка ефективності лікування хворих на злоякісні пухлини за критеріями RECIST», С.І. Батюк (Хмельницький) «Діагностичні можливості ультразвукового дослідження при метастазах раку прямої кишки в регіонарні лімфатичні вузли», О.А Болюх (Тернопіль)

«Практичні аспекти ультразвукової діагностики метастатичного ураження лімфатичних вузлів. Майстер-клас», М.Ю. Кузнєцов (Київ) «Новітні технології компанії Toshiba Medical Systems в галузі ультразвукової діагностики», проф. І.В. Жулкевич (Тернопіль) «Томас Ходжкін: спадщина бунтівного енциклопедиста». В обговоренні доповідейв иступили проф. О.І. Солодянникова (Київ), головний спеціаліст з ультразвукової діагностики Тернопільського УОЗ В.Т. Борак, проф. В.Р. Савран (Львів).

Проф. І.Й. Галайчук виголосив текст резолюції конференції, були внесені пропозиції і зауваження. Із завершальним словом про роботу науково-практичної конференції виступив проф. Ю.Я. Гріневич (Київ). Він наголосив, що конференція на таку тематику була організована в Україні вперше, мета наукових засідань конференції досягнута, є потреба впроваджувати ідеї конференції у клінічній практиці. Матеріали конференції опубліковані в журналі


Без коментарів » Додати коментар