PERSPECTIVES OF USING LECTINS FOR CANCER DIAGNOSTIC AND TREATMENT

Karaman O.M., Fedosova N.I., Voeikova I.M., Cheremshenko N.L., Ivanchenko A.V., Savtsova Z.D.No comments » Add comment