ЕКСПРЕСІЯ В ПУХЛИННИХ КЛІТИНАХ МАРКЕРІВ ЕПІТЕЛІАЛЬНО-МЕЗЕНХІМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДУ ТА БІЛКІВ ЛІКАРСЬКОЇ СТІЙКОСТІ В ЯКОСТІ ПРОГНОСТИЧНОГО ПОКАЗНИКА У ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

Бездєнєжних Н.О., Жильчук В.Є., Глянько М.В., Адаменко І.М., Кудрявець Ю.Й.Без коментарів » Додати коментар