ПРО РОБОТУ ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ «ОНКОЛОГІЯ»


Друге засідання Проблемної комісії (ПК) «Онкологія» відбулося 28 жовтня 2010 р. на базі ККЛПЗ «Донецький обласний протипухлинний центр».

Згідно з порядком денним ПК розглянула матеріали 3 запитів на фінансування наукових проектів, поданих Національним інститутом раку МОЗ Украї- ни. У результаті тривалого обговорення матеріалів запитів, рецензій і відповідей авторів проектів на зауваження і пропозиції рецензентів і членів ПК більшістю голосів було прийнято рекомендувати до планування наступні проекти: «Об’єктивізація морфологічної верифікації злоякісності новоутворень шляхом визначення їхнього клітинного субпопуляційного складу за ключовими ознаками багатофакторного морфофункціонального аналізу» (керівник: зав. н/д відділу патологічної анатомії, д.мед.н., проф. О.М. Грабовий, термін виконання: 2011–2013 рр.); «Розробити терапію супроводу хіміотерапевтичного лікування хворих на злоякісні пухлини молочної залози з урахуванням клініко-лабораторних факторів прогнозу токсичності» (керівник: зав. н/д відділення хіміотерапії солідних пухлин, д.мед.н. Л.А. Сивак, термін виконання: 2011–2013 рр., зі зменшенням обсягу фінансування з 2867,40 тис. грн. до 1395,13 тис. грн.); «Обґрунтувати необхідність проведення популяційного скринінгу злоякісних новоутворень в Україні та розробити механізми його впровадження» (керівник: зав. н/д відділу організації протиракової боротьби, к.мед.н. А.В. Гайсенко, термін виконання: 2011–2013 рр.) зі зміною назви на «Розробити науково обґрунтовану стратегію проведення та впровадження скринінгу найбільш поширених форм злоякісних новоутворень в популяції України».

На засіданні розглядалось планування 5 кандидатських дисертацій за спеціальністю «Онкологія». З них 4 рекомендовано до затвердження, а саме: У.М. Волошинська (асистент каф. онкології та радіології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України), тема: «Оцінка ефективності застосування гіпертермічної внутрішньочеревної хемоперфузії при хіміорезистентному раку яєчника» (науковий керівник: зав. каф. онкології та радіології ФПДО, д.мед.н., проф. Т.Г. Фецич, термін виконання: 2010–2012 рр.); Р.Р. Ярема (здобувач каф. онкології та радіології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України), тема: «Інтраопераційна гіпертермічна внутрішньочеревна хіміоперфузія в лікуванні хворих на рак шлунка з карциноматозом очеревини» (науковий керівник: зав. каф. онкології та радіології ФПДО, д.мед.н., проф. Т.Г. Фецич, термін виконання: 2010– 2013 рр.); С.Б. Балабушко (аспірант Національного інституту раку МОЗ України), тема: «Оптимізація хі- рургічного лікування хворих на рак прямої кишки» (науковий керівник: зав. н/д відділення пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору, д.мед.н.,


Без коментарів » Додати коментар