КОМПАНІЯ БЕРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ ПІДТВЕРДЖУЄ БЕЗПЕКУ ТЕЛМІСАРТАНУ, ДОВЕДЕНУ АНАЛІЗОМ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ 50 000 ПАЦІЄНТІВ, І КАТЕГОРИЧНО НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ ІЗ ПУБЛІКАЦІЄЮ ПАНА SIPAHI ET AL, НАДРУКОВАНОЮ В ЖУРНАЛІ LANCET ONCOLOGY ЗА ЧЕРВЕНЬ 2010 РОКУ


Інгельхайм, 14 червня 2010 року. Телмісартан, блокатор рецепторів ангіотензину ІІ, — один з найбільш досліджених препаратів у світі. Препарат вивчався у клінічних дослідженнях за участі більше ніж 50 000 пацієнтів. Профіль безпеки препарату підтверджує також тривалий період його застосування, що складає 34,5 млн пацієнто-років. Переконливі дані щодо безпеки препарату для пацієнтів з високим серцевосудинним ризиком було отримано у трьох довготривалих дослідженнях з вивченням впливу терапії на прогноз: ONTARGET, PRoFESSта TRANSCEND, уяких спостереження за деякими пацієнтами тривало впродовж 5 років. Після ретельної оцінки даних цих досліджень, було зроблено висновок про те, що для груп пацієнтів , які отримували телмісартан, не існує зв’язку підвищення ризику онкологічних хвороб.

Sipahi et al. надрукували мета-дослідження

у червневому номері журналу Lancet Oncology, заявляючи про те, що блокатори рецепторів ангіотензину ІІ (БРА), які застосовують для лікування артеріальної гіпертензії, призводять до незначного збільшення ризику нових випадків онкологічних захворювань. Висновки авторів базуються на даних дослідження групи комбінованого лікування телмі- сартаном та раміприлом, інгібітором ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), не стосуючись груп лікування кожним препаратом окремо.

Безпека та здоров’я пацієнтів — найважливіші для компанії Берінгер Інгельхайм.

Компанія постійно збирає дані показників безпеки усіх своїх медичних препаратів. Первинні дані комплексного внутрішнього аналізу показників безпеки, проведеного Берінгер Інгельхайм, суперечать висновкам щодо зростання ризику злоякісних новоутворень, наведених паном Sipahi et al.

До усіх досліджень* телмісартану залучали пацієнтів з факторами ризику серцево-судинних ускладнень через вік та супутні захворювання. Зокрема, в дослідженні ONTARGET із залученням понад 25 000 пацієнтів, не спостерігалось жодної статистично значимої різниці у захворюваності на злоякісні пухлини під час лікування телмісартаном по відношенню до раміприлу. У дослідженні TRANSCEND за участю 6000 пацієнтів, відмін-


Без коментарів » Додати коментар