Л.І. Маковецька, Е.А. Дьоміна

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2024.01.005

Променева терапія (ПТ) відіграє ключову роль у лікуванні злоякісних пухлинних захворювань у більшої частини онкологічних хворих. На жаль, незважаючи на вдосконалення методів та інструментів ПТ (зокрема, її конформну стратегію) та сучасних способів дозиметрії, ПТ проявляє шкідливу дію не тільки на пухлину, але і на нормальні тканини з оточення пухлини. Це у ряді випадків призводить до розвитку променевих реакцій та ускладнень, лікування яких тривалий, часом малоефективний, процес. Однією зі стратегій запобігання або зменшення цих ускладнень є використання природних радіопротекторів, серед яких на увагу заслуговує гормон шишкоподібної залози – мелатонін, що є потужним антиоксидантом з імунорегуляторними властивостями, які можуть зменшити токсичність, викликану іонізуючим випромінюванням (ІВ) в різних органах. Ці ефекти опосередковуються модуляторними впливами мелатоніну на різних рівнях реакції тканин на ІВ. Найбільш важливим є вплив на систему відновлення ДНК, антиоксидантні ферменти, імунні клітини, секрецію цитокінів, фактори транскрипції та протеїнкінази. Висвітлені в огляді дані свідчать, що мелатонін має великий потенціал для запобігання побічним ефектам ПТ і включення його як допоміжного засобу в ПТ уможливить використання вищих доз опромінення при лікуванні. Крім того, завдяки  протипухлинним і радіосенсибілізуючим властивостям мелатоніну, його застосування може посилити пошкодження пухлини. Отже, мелатонін є перспективним радіозахисним засобом нормальних тканин з оточення пухлини з ефектом підвищення терапевтичного співідношення ефективність/токсичність хіміопроменевого лікування хворих.


Без коментарів » Додати коментар