ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОПРОТЕКТОРІВ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЗДОРОВИХ КЛІТИН ІЗ ОТОЧЕННЯ ОПРОМІНЕНОЇ ПУХЛИНИ


Е.А. Дьоміна
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2023.01.074

 

Радіаційно-індуковані зміни нормальних клітин, у тому числі їх мітохондрій, із оточення пухлини можуть зумовити розвиток віддалених ускладнень, що негативно впливають на ефективність променевої терапії. Це обумовлює пошук радіопротекторів, здатних долати мембранний бар’єр мітохондрій та пригнічувати їх набуту дисфункцію для вибіркового захисту здорових тканин. Надійними та ефективними засобами за­ хисту визнано вживання радіомітігаторів аміфостину та мелатоніну, дія яких характеризується низькою токсичністю, здатністю долати набуту мітохондріальну дисфункцію та безперешкодним проникненням у мітохондрії клітин різних типів. Обґрунтовано та рекомендовано призначення зазначених препаратів для супроводу променевої терапії онкологічних  хворих

Ключові слова: терапевтичне опромінення, променеві ускладнення, дисфункція мітохондрій, аміфостин,  мелатонін

 

Посилання

 1. Domina EA, Makovetska LI, Druzhyna Relevant bio- chemical induces of blood radiosensitivity in gynecological cancer patients. Problems Radiat Med Radiobiol 2022; 27: 216–33.
 2. Clutton SM, Townsend KM, Walker C, et Radiation- induced genomic instability and persisting oxidative stress in primary bone marrow cultured. Carcinogenesis 1996; 17 (8): 1633–39. doi: 10.1093/carcin/17.8.1633.
 3. Bentzen Preventing or reducing late side effects of radia- tion therapy: radiobiology meets molecular pathology. Nat Rev Cancer 2006; 6 (9): 702–13. doi: 10.1038/nrc1950.
 4. Brown TA. Ge 2nd edition. Chapter 1. The Human Genome. Oxford: Wiley-Liss; 2002. PMID: 20821850.
 5. Bazyka DA, Lytvynenko OO, Lytvynenko OO. Classifi a- tion of medical equipment for anti-radiation protection. Problems Radiat Med Radiobiol 2022; 27: 84–1
 6. Domina E, Philchenkov A, Dubrovska A. Individual response to ionizing radiation and personalized Crit Rev Oncog 2018; 23 (1–2): 69–92. doi: 10.1615/CritRev Oncog.2018026308
 7. Athanassiou E, Antonadou D, Coliarakis N, et al. Protective eff of Amifostine during fractionated radiotherapy in patients with pelvic carcinomas: results of a randomized Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003; 56 (4): 1154–60. doi: 10.1016/s0360-3016(03)00187-1.
 8. Domina Expediency on using radiomitigators in radiation therapy of cancer patients. Journal of science Lyon France 2020; 1 (10): 7–11.
 9. King M, Joseph S, Albert A, et al. Use of amifostine for cy- toprotection during radiation therapy: a review. Oncology 2020; 98 (2): 61–80. doi: 11159/000502979.
 10. Capizzi The preclinical basis for broad-spectrum selec- tive cytoprotection of normal tissues from cytotoxic thera- pies by amifostine (Ethyol). Eur J Cancer 1996; 32A (4): 5–16.
 11. Zielonka J. Mitochondria-targeted triphenylphosphonium- based compounds: syntheses, mechanisms of action, and therapeutic and diagnostic Chem Rev 2017; 117 (15): 10043–120.
 12. Galano A. Melatonin: a versatile protector against oxidative DNA Molecules 2018; 23 (530): 1–36.
 13. Farhood Melatonin and cancer: From the promotion of genomic stability to use in cancer treatment. J Cell Physiol 2019; 234 (5): 5613–27. doi: 10.1002/jcp.27391.
 14. Tarocco A. Melatonin as a master regulator of cell death and inflammation: molecular mechanisms and clinical implica- tions for newborn care. Cell Death Dis 2019; 10 (4): 317. doi:10.1038/s4141.

Без коментарів » Додати коментар