Автор :   Матюшок О.Ф.

СУБТОТАЛЬНА РЕЗЕКЦІЯ КІСТОК ДО ЗОНИ МЕТАЕПІФІЗА У ДІТЕЙ ЗІ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ
Авторы:Безверхий С.М. Бовкун В.М. Івасюк О.М. Кобись В.Л. ... т.18 3 2016 г. 6