Автор :   Налєскіна Л.А.

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЧАСТИНОК НАНОДІАПАЗОНУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ РОЗМІРУ
Авторы:Демецька О.В. Кундієв Ю.І. Кучерук Т.К. Мовчан В.О. ... т.10 2 2008 г. 73
ЕКСПРЕСІЯ ПРОТЕЇНКІНАЗ D1 І D2 У ПУХЛИННИХ КЛІТИНАХ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Авторы:Бердова Г.Г. Захарова І.А. Міхалап С.В. Налєскіна Л.А. т.10 3 2008 г. 133