ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ТОКСИЧНОСТІ ХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ЛІМФОМУ ХОДЖКІНА ГРУПИ ПРОМІЖНОГО ПРОГНОЗУ ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ GSTP1 І MTHFR

Алексик О.М., Амдієв А.А., Крячок І.А., Кущевий Є.В., Новосад О.І.Без комментариев » Добавить комментарий