Author :   Yanish Y. V.

INFLUENCE OF ALTERNATING MAGNETIC FIELD AND ACOUSTIC VIBRATION OF DIFFERENT INTENSITY IN MODEL TUMOR PROCESS
Authors:Raichenko O.I. Mosienko V.S. Yanish Y. V. Derevianko O.V. ... №13 4 2011 2
IMMUNOSTIMULATORY CPG DNA: PROSPECTS OF CLINICAL APPLICATION IN ONCOLOGY
Authors:Olishevskiy S.V. Kozak V.V. Yanish Y. V. Rybalko S.L. №8 2 2006 1