Author :   Shvets Yu.V.

EFFECTS OF MICROBIOTES ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN TUMOR PATHOLOGIES
Authors:Chekhun V.F. Lukianova N.Yu. Shvets Yu.V. №22 1-2 2020 23
PROGNOSTIC MOLECULAR-BIOLOGICAL MARKERS OF MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA
Authors:Borikun T.V. Zadvornyi T.V. Konovalenko V.F. Litvinenko O.O. ... №21 2 2019 16