Зміст журналу :   т.12 1 2010 г.

Оригінальні дослідження
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
Автори:Куранов Ю.Ю. Сакало В.С. Мрачковский В.В. Кондратенко А.В. ... т.12 1 2010 г. 40
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ ВТОРОЙ ЛИНИИ В ЛЕЧЕНИИ ЛИМФОМ
Автори:Крячок И.А. Караманешт Е.Е. Кущевой Е.В. Коренькова И.С. ... т.12 1 2010 г. 350
Эндоваскулярные технологии в лечении больных с метастазами колоректального рака в печени
Автори:Бойко В.В. Авдосьев Ю.В. Белозеров И.В. Савви С.А. ... т.12 1 2010 г. 4
Огляд
Обмін досвідом
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
Автори:Попович А.Ю. Ладур А.И. Кондратюк Б.П. Глазков А.В. ... т.12 1 2010 г. 17
Злоякісні пухлини яєчника: оптимізація комплексного лікування
Автори:Свінціцький В.С. Воробйова Л.І. т.12 1 2010 г. 393
Молекулярна медицина і нанотехнології в онкології
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК У ПРОТИРАКОВІЙ ТЕРАПІЇ
Автори:Прилуцька С.В. Ременяк О.В. Бурлака А.П. Прилуцький Ю.І. т.12 1 2010 г. 59
Лекції
Корпоративна інформація
Анемічний синдром при гематологічних захворюваннях: клінічні рекомендаціїї, профілактика та лікування
Автори:Крячок І.А. Титоренко І.Б. Мартинчик А.В. Філоненко К.С. ... т.12 1 2010 г. 587
Досвід застосування Філстиму (філграстиму) при лікуванні хворих з лімфомою Ходжкіна групи високого ризику
Автори:Крячок І.А. Мартинчик А.В. Титоренко І.Б. Філоненко К.С. ... т.12 1 2010 г. 7
Коротке повідомлення
Міжнародний досвід
Погляд на проблему
Інформація