CПІВВІДНОШЕННЯ ВМІСТУ КЛІТИН ВРОДЖЕНОГО ТА НАБУТОГО ІМУНІТЕТУ В ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ ПАЦІЄНТІВ ПРИ МЕТАСТАТИЧНИХ І ПЕРВИННИХ ПУХЛИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Лісяний М.І., Гнєдкова І.О., Шмельова А.А., Васлович В.В., Федірко В.О., Лісяний А.М., Гнєдкова М.О.

Мета: вивчити вміст лейкоцитів (Л), нейтрофілів (Нф), лімфоцитів (Лф) і тромбоцитів (Тр) у периферичній крові (ПК) (як показників вродженої та адаптивної імунної відповіді й системного запалення) у хворих із первинними гліальними і вторинними метастатичними пухлинами головного мозку (ПГМ) в доопераційний та післяопераційний періоди. Об’єкт і методи: вивчені показники ПК у 56 хворих зі первинними ПГМ (40 гліобластом, 16 доброякісних ПГМ) і у 18 хворих із метастазами в головному мозку злоякісних новоутворень різної локалізації. Визначення показників ПК проводили на автоматичному гематологічному аналізаторі MINDRAY BC-3000 plus. Встановлювали абсолютний вміст Тр, Л, Нф і Лф, співвідношення Тр/Лф і Тр/Нф, а також відносний вміст і співвідношення Нф/Лф. Результати: у хворих із гліобластомами та метастатичними пухлинами в доопераційний період в ПК підвищено абсолютний вміст Л і Нф, знижено абсолютний вміст Лф, вміст Тр достовірно не змінено. Збільшення співвідношень Нф/Лф і Тр/Лф, а також зниження співвідношень Тр/Нф пропорційні підвищенню ступеня анаплазії пухлин. У післяопераційний період у хворих із ПГМ непрямі показники інтенсивності запальних реакцій (лейкоцитоз, нейтрофільоз) зростають порівняно з передопераційним періодом, водночас знижується вміст Лф. Висновки: у хворих зі злоякісними ПГМ — первинними (гліобластоми) і вторинними (метастази) в доопераційний період встановлено однотипні й односпрямовані зміни в ПК, більш інтенсивні при метастатичних пухлинах. Виявлені зміни можуть опосередковано вказувати на підвищення активності запальних реакцій пропорційно збільшенню ступеня анаплазії ПГМ і пригніченню реакцій адаптивної імунної відповіді. Співвідношення Тр/Лф може служити додатковим критерієм ступеня злоякісності ПГМ. Зростання показників, що характеризують вроджену систему імунітету, паралельне зі зниженням рівня Лф, може свідчити про різноспрямований (стимулюючий чи супресивний) вплив на вроджений і набутий імунітет злоякісних ПГМ (як первинних, так і вторинних) і пов’язаного з ними оперативного лікування.Без коментарів » Додати коментар