ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАФАРМ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Жильчук А.В., Корніліна О.М., Кудрявець Ю.І., Максимяк Г.І., Ніколаєнко О.М., Созонюк Л.І.

Мета: вивчення ефективності застосування препарату Ербісол® Ультрафарм при комплексному лікуванні хворих на рак підшлункової залози (РПЗ). Об’єкт і методи: 88 пацієнтів з РПЗ в стадії захворювання Т2–4N0–1М0–1. У. 36 пацієнтів з механічною обтураційною непрохідністю жовчовивідних шляхів і дванадцятипалої кишки виконано хірургічні втручання за показаннями. У всіх пацієнтів проводили монохіміотерапію гемцитабіном (1000 мг/м2 внутрішньом’язово, 1-, 8-, 15-й день, 4 курси з інтервалом 28 днів). Контрольна група — 42 пацієнти, яким проводили тільки монохіміотерапію; основна — 46 хворих, які отримували хіміотерапію (ХТ) і препарат Ербісол® Ультрафарм. Останній вводили внутрішньом’язово циклами по 7 днів: 5 днів — 2 рази на добу (вранці по 4 мл, ввечері по 2 мл), 2 дні — 1 раз на добу (ввечері по 2 мл); всього 16 циклів: 12 — паралельно з ХТ, 4 — в періоди відновлення. Через 2 міс після завершення ХТ проводили 2 курси підтримки і реабілітації препаратом Ербісол® Ультрафарм. Використано стандартні клінічні, лабораторні та інструментальні методи обстеження хворих. Термін спостереження — 1 рік. Ефективність препарату оцінювали за рівнем об’єктивної відповіді пухлини, тривалістю періоду стабілізації захворювання та виживаності пацієнтів, характеристиками якості їх життя, параметрами токсичності проведеної ХТ. Результати: включення препарату Ербісол® Ультрафарм в базисну терапію сприяло поліпшенню показників клінічної симптоматики, забезпечувало зниження наслідків проведення ХТ, сприяло зменшенню вираженості суб’єктивних скарг, покращувало якість життя хворих (індекс Карновсь­кого у хворих основної групи: 67,8% — до лікування та 70,0% — наприкінці дослідження; в конт­рольній групі — 67,9% і 60,0% відповідно). Відзначена часткова регресія первинної пухлини у 39,1% пацієнтів в основній групі та у 19,1% — в контрольній (р < 0,05). В основ­ній групі тривалість стабілізації хвороби і загальна виживаність були суттєво більшими, ніж в конт­рольній (р < 0,05). Висновки: застосування препарату Ербісол® Ультрафарм дозволило підвищити ефективність лікування та знизити токсичність ХТ хворих на РПЗ стадії Т2–4N0–1М0–1.Без коментарів » Додати коментар