МУЛЬТИФОКАЛЬНИЙ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Гуда Б.Б., Коваленко A.Є., Болгов М.Ю., Пушкарьов В.М., Тронько М.Д.

Мета: встановити частоту поширеності мультифокальних карцином щитоподібної залози (ЩЗ), яким притаманні різні характеристики. Об’єкт і методи: проведено ретроспективне дослідження когорти прооперованих з приводу раку ЩЗ пацієнтів, які були розділені на групи за такою характеристикою пухлин, як уні- чи мультифокальність. При проведенні аналізу враховували вік і стать пацієнтів, гістологічний тип карцином, їх розмір, характеристику пухлин за класифікацією TNM (tumor, nodus, metastasis) та інвазійними властивостями, клінічну стадію хвороби, обсяг оперативного втручання, групу ризику, кількість рецидивів і курсів радіойодного лікування, прогноз за шкалою MACIS, а також рівень смертності. Результати: мультифокальні папілярні та фолікулярні карциноми частіше виявляли у хворих віком понад 60 років; мультифокальні фолікулярні карциноми майже не виникали у хворих молодше 18 років. Встановлено, що папілярні мультифокальні карциноми з агресивними характеристиками більш поширені, ніж уніфокальні. Зміна частки хворих з наявністю чи відсутністю багатофокусного росту аналогічна такій пацієнтів з фолікулярними та папілярними карциномами. Проте ступінь вірогідності їх менш виражений, особливо це стосується змін відсотка хворих з фолікулярними карциномами різного розміру та категорії Т, а також частки пацієнтів, які мали різні клінічні стадії хвороби. Водночас смертність у групі хворих із мультифокальними фолікулярними карциномами була вищою, ніж серед пацієнтів із мультифокальними папілярними карциномами. Це може бути пов’язано з переважанням (у 2 рази) в цій групі хворих похилого віку. Зазначене зумовлює вищий ступінь ризику виникнення та частоту рецидивів, гірший прогноз захворювання, а також різницю у тактиці лікування хворих із мультифокальними пухлинами. Висновки: мультифокальність є важливим чинником, який визначає прогноз виживаності пацієнтів з диференційованими карциномами ЩЗ.Без коментарів » Додати коментар