КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В ПУХЛИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Бельська Л.М., Васлович В.В., Гнєдкова І.О., Гнєдкова М.О., Лісяний А.М., Лісяний М.І., Шмельова А.А.

Ціль: проаналізувати залежність від рівня експресії антигену CD133 у пухлинах головного мозку гістоструктури і ступеня злоякісності останніх, а також співвідношень вмісту в периферичній крові (ПК) клітин різних паростків гемопоезу (гранулоцитів, лімфоцитів — Лф, тромбоцитів — Тр). Об’єкт і методи: вивчено показники ПК 46 пацієнтів з гліальними пухлинами. Експресію CD133 на пухлинних клітинах визначали у вихідній суспензії операційного матеріалу за допомогою МкАт до CD133 (Millipore) методом проточної цитометрії. Визначення показників ПК проводили в доопераційний період, використовуючи автоматичний гематологічний аналізатор MINDRAY BC 3000 plus. Досліджували абсолютну кількість Тр, нейтрофілів (Нф) і Лф, а також співвідношення абсолютних показників Тр/Лф і Тр/Нф та відносного вмісту Нф/Лф. Результати: встановлено, що в гліобластомах (IV ступеня анаплазії) рівень експресії СD133 був у 2–3 рази вищим, ніж в гліомах I–III ступеня анаплазії. У групі хворих з високою експресією СD133 відмічали достовірне зниження відносного вмісту Лф в ПК порівняно з групою хворих з низьким рівнем CD133+ клітин. Між кількістю CD133+ клітин в пухлині і відносним вмістом Лф у ПК встановлено негативну кореляцію (r = –0,40), відносним вмістом Нф — позитивну (r = 0,45). Співвідношення Нф/Лф було достовірно більшим за високого рівня CD133+ клітин порівняно з низькими значеннями CD133+ (4,4 ± 0,9 і 2,4 ± 0,7 відповідно). Висновки: експресія CD133 в гліомах головного мозку зростає з підвищенням ступеня анаплазії. Кількість CD133+ клітин у пухлинній тканині корелює з відносним вмістом Лф (негативний зв’язок) і Нф (позитивний зв’язок) в ПК пацієнтів з пухлинами головного мозку.Без коментарів » Додати коментар