ПРО РОБОТУ ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ «ОНКОЛОГІЯ» МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ


Засідання Проблемної комісії (ПК) «Онкологія» МОЗ та НАМН України відбулося 30 серпня 2011 р. у Міністерстві охорони здоров’я України під час наради головних позаштатних спеціалістів з онкології, головних лікарів обласних онкологічних диспансерів та завідуючих кафедрами онкології «Онкологічна служба України. Сучасний стан. Шляхи подолання проблем. Перспективи розвитку».

Згідно з порядком денним ПК розглянула матеріали планування 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (медичні науки). За результатами обговорення були прийняті рішення реомендувати до затвердження наступні матеріали планування: 1. «Вплив порушень детоксикаційних ферментних систем CYP1A1, GSTT1, GSTM1 і білка FOXO на особливості перебігу раку яєчника», здобувач — пошукач кафедри онкологічної гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) Т.В. Базаринська, науковий керівник — завідувач кафедри онкологічної гінекології ХМАПО, д.мед.н., проф. С.М. Карташов; термін виконання: 2011–2014 рр. 2. «Паліативна хірургія метастатичного раку молочної залози», здобувач — лікар-хірург 4-го онкохірургічного відділення ККЛПЗ «Донецький обласний протипухлинний центр» О.В. Бондар, науковий керівник — проф. кафедри онкології Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького (ДМНУ), д.мед.н., проф. І.Є. Сєдаков; термін виконання: 2011–2013 рр. 3. «Адаптація респіраторної системи хворих на рак легені до планової пульмонектомії», здобувач — лікар хірург-онколог Харківського обласного клінічного онкологічного центру А.Ю. Гаврилов, науковий керівник — завідувач кафедри онкологічної хірургії ХМАПО, д.мед.н., проф. Ю. О. Вінник; термін виконання: 2011–2014 рр. 4.

«Оптимізація консервативного лікування хворих на недрібноклітинний рак легені ІІІ–IV стадій шляхом застосування високодозової тамоксифенотерапії», здобувач — аспірант кафедри онкології Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ) А.В. Каджоян, науковий керівник — завідувач кафедри онкології ЗДМУ, д.мед.н., проф. А.І. Шевченко; термін виконання: 2011–2013 рр. 5. «Розробка оперативних доступів утворюючих ретенційні пункти в кістках та м’яких тканинах при видаленні злоякісних пухлин щелепнолицьової ділянки для ортопедичної реабілітації», здобувач — аспірант кафедри онкології Вищого державного навчального закладу України (ВДНЗУ) «Українська медична стоматологічна академія» О.Є. Муковоз, науковий керівник — завідувач кафедри онкології ВДНЗУ

«Українськамедичнастоматологічнаакадемія»,д.мед.н., проф. В.П. Баштан, термін виконання: 2011–2013 рр. 6.


Без коментарів » Додати коментар