ВНУТРІШНЬООЧЕРЕВИННІ МЕТАСТАЗИ ТА ОСТЕОПОЙКІЛОЗ У ХВОРОЇ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ (КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ)


І.Й. Галайчук, О.С. Карашівська, М.М. Дросик

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2024.01.072

У публікації представлено клінічний випадок 6-річного (2018–2023 рр.) спостереження за хворою на гормоно-позитивний/Her2neu-негативний рак молочної залози стадії ІІВ, у якої при первинному КТ обстеженні вперше було одночасно діагностовано остеопойкілоз і перитонеальні метастази. Завдяки хіміо-гормоно-променевій терапії вдалося досягти першої ремісії захворювання, яка тривала три роки. Пролонгація хвороби проявилась інтраперитонеальним рецидивом раку молочної залози, що було доведено морфологічно після циторедуктивної операції – екстирпації матки з додатками і оментектомії. Наступні ад’ювантні цикли хіміотерапії мали нетривалий ефект. Вісцеральний криз, як подальше прогресування хвороби, змусив змінити підхід до вибору лікування. Своєчасне визначення чутливості до цитостатиків на основі мікроРНК аналізу сироватки крові пацієнтки дозволило провести цілеспрямовану поліхіміотерапію з досягненням повної клінічної та візуальної (КТ) відповіді та перевести захворювання у другу довготривалу ремісію.

Ключові слова: рак молочної залози, перитонеальні метастази, остеопойкілоз, мікроРНК, поліхіміотерапія.

 


Без коментарів » Додати коментар