РОЛЬ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ КІСТОК


О.В. Дроботун¹, С.В. Коноваленко², Н.К. Терновий²

1 Кафедра травматології та ортопедії НМУ ім.О.О.Богомольця,

2 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2024.01.067

Мета: визначити та обгрунтувати клінічне значення 3D-моделювання для підвищення ефективності лікування та покращення перспектив відновлення якості життя хворих на злоякісні новоутворення кісток. Об’єкт і методи: проведене ендопротезування кульшового та колінного суглобів у 69 хворих після резекції сегмента кістки з пухлиною, межі якої визначали за допомогою 3D моделі. Моделі пухлин виконували з непрозорого оптичного поліефіру полілактиду, перитуморальні тканини – з оптичного прозорого полілактиду. Результати: планування та тренування на 3D моделях дозволили достовірно зменшити інтраопераційну крововтрату, скоротити тривалість оперативного втручання та терміни відновлення функцій кінцівки. Застосування тренувальних 3D моделей перед хірургічним втручанням з можливим подальшим проведенням протезування спеціальними онкологічними ендопротезами забезпечує задовільні функціональні результати та створює умови для відновлення якості життя пацієнтів. Висновки: запропонована методика надає цінний досвід на шляху впровадження в хірургічну практику принципів персоніфікованого лікування і створює умови для оптимізації якості життя пацієнтів.

Ключові слова: пухлини кісток, рак молочної залози, рак передміхурової залози, метастази, 3D моделювання, остеогенез, якість життя.

 


Без коментарів » Додати коментар