ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МІСЦЕВОПОШИРЕНИЙ РАК ПРЯМОЇ КИШКИ


Ю.Д. Партикевич1,2, А.Є. Крижанівська1,2

1Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради

2Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2024.01.054

Мета: підвищити ефективність комбінованого лікування хворих на місцево-поширений рак прямої кишки шляхом індивідуалізації неоад’ювантної терапії та профілактики хірургічних ускладнень та рецидивів. Об’єкт і методи: у роботі проведений аналіз результатів лікування 71 пацієнта на рак прямої кишки, які отримали лікування у КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради» у період 2016–2021 рр. У дослідження включені пацієнти з неускладненим перебігом місцево-поширеного раку прямої кишки. Проведено аналіз безпосередніх та віддалених результатів лікування пацієнтів із застосуванням технології нейронної мережі (програмне забезпечення PyTorch). Результати: визначено, що ускладнення хірургічного етапу лікування було в 16 досліджуваних пацієнтів. Загальна 3-річна виживаність хворих на рак прямої кишки ІІ-ІІІ стадії без ускладнень хірургічного етапу лікування склала 92,5%, а загальна 5-річна – 84%. Для пацієнтів, із наявними ускладненнями 3-річна загальна виживаність склала 79,5%, 5-річна загальна виживаність – 68%. За допомогою методів математичного аналізу із врахуванням факторів прогнозу можна вибрати найбільш оптимальний метод лікування конкретного хворого. Запропонована методологія застосування нейронних мереж полягала у послідовному виконанні наступних кроків: відбір множини інформативних параметрів, керуючись цільовими параметрами, кореляційно-регресійний аналіз даних, формування та підготовка наборів комплексів інформативних параметрів, моделювання за допомогою штучних нейронних мереж, визначення комплексу параметрів, що є оптимальним з точки зору точності визначення їх та цільових параметрів та можливості їх вимірювання, формулювання методу. Висновки: застосовано нейронні мережі та підібрано інформативні критерії для вибору оптимального варіанту неоад’ювантного етапу лікування хворих на рак прямої кишки ІІ-ІІІ стадії, що підтверджено їх високою точністю – 80–95%.

Ключові слова: рак прямої кишки, неоад’ювантна терапія, хірургічне лікування, ускладнення, фактори прогнозу раку прямої кишки, нейронні мережі.

 


Без коментарів » Додати коментар