2-ДЕЗОКСИГЛЮКОЗА АКТИВУЄ ПРОТИЗАПАЛЬНУ ПОЛЯРИЗАЦІЮ ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ МАКРОФАГІВ У МИШЕЙ З КАРЦИНОМОЮ ЛЕГЕНІ ЛЬЮЇС


Ю.В. Степанов, Ю.Р. Якшибаєва, Д.Л. Колесник, Г.І. Соляник

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2024.01.044

Мета: дослідити вплив 2-дезоксиглюкози у широкому діапазоні концентрацій на поляризацію перитонеальних макрофагів інтактних мишей та мишей с карциномою легені Л’юїс. Об’єкт і методи:  дослідження проведено на перитонеальних макрофагах, які були отримані з самок інтактних мишей C57BL/6 та мишей з карциномою легень Л’юїс. Визначали рівень продукції оксиду азоту та активність аргінази спектрофотометричним методом, всі дослідження проведені in vitro. Результати: 2-дезоксиглюкоза в широкому діапазоні концентрацій (від 0,1 до 10,0 мМ) не впливає на продукцію оксиду азоту та активність аргинази в зразках перитонеальних макрофагів інтактних мишей лінії C57BL/6. У мишей з карциномою легені Л’юїс вплив 2-дезоксиглюкози в концентрації 10 мМ призводить до статистично достовірного (на 17%, р < 0,05) підвищення активності аргінази у перитонеальних макрофагах. Висновки: перитонеальні макрофаги мишей з карциномою легені Л’юїс мають прозапальний фенотип М1. Додавання 2-дезоксиглюкози у концентрації 10 мМ в середовище культивування перитонеальних макрофагів, які отримані з мишей з карциномою легень Л’юїс, сприяє зсуву поляризації макрофагів у фенотип М2.

Ключові слова: перитонеальні макрофаги, поляризація макрофагів, 2-дезоксиглюкоза, карцинома легень Л’юїс, продукція NO, активність аргінази

 


Без коментарів » Додати коментар