АНАЛІЗ ЕКСПРЕСІЇ АНТИГЕНІВ CD90, CD117, CD123 ТА CD147 В КЛІТИНАХ ЛІНІЙ ЛІМФОЇДНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ЗІ ЗРІЛИХ В-ЛІМФОЦИТІВ


М.П. Завелевич, Л.М. Шлапацька, О.О. Фільченков

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2024.01.038

Мета: проаналізувати експресію антигенів CD90, CD117, CD123 та CD147 клітинами постійних ліній, отриманих від хворих з різними нозологічними формами В-клітинних лімфоїдних новоутворень. Об’єкт і методи: дослідження профілю експресії антигенів плазматичних мембран проводили на клітинних лініях лімфоми Беркітта (Namalwa та BJAB), лімфоми Ходжкіна (КМ-Н2) та фолікулярної лімфоми (Car-1) методом проточної цитометрії з використанням моноклональних антитіл проти CD90, CD117, CD123 та CD147. Результати: клітини ліній лімфоми Беркітта BJAB та Namalwa є негативними за експресією CD90 та CD123, але незначна частина клітин в популяції (< 1%) експресує CD117. Водночас, клітини КМ-Н2 і Сar-1 є негативними за експресією CD90, CD117 та CD123. Встановлена експресія CD147 на 80–100% клітин постійних ліній, отриманих від хворих на різні форми злоякісних новоутворень зі зрілих В-лімфоцитів. Висновки: експресія CD117 є досить рідкісною в популяціях клітин ліній лімфоми Беркітта, тоді як експресія CD90 та CD123 не виявлялась в жодній з досліджуваних ліній, що походять зі злоякісних новоутворень зі зрілих В-лімфоцитів. В той же час, експресія антигену CD147 має убіквітарний характер.

 

Ключові слова: лімфома Беркітта, лімфома Ходжкіна, фолікулярна лімфома, клітинні лінії, CD90, CD117, CD123, CD147, проточна цитометрія.


Без коментарів » Додати коментар